KEOX 9000 RFS vakuumsug

För torr- och våtsugning och blåsning av torra, korniga material. Keox 9000 är avsedd för industriell användning och kan suga och hantera såväl stora mängder som finmalda ämnen och slam.

Keox 9000 finns i tre olika modeller; fast monterad, som påhängsvagn eller som växelflak. Enkelt hante-ringssystem, lätt att använda och underhålla. Filtren är placerade så att man varken behöver krypa eller klättra för att rengöra dem. Slanghyllor längs hela tanken på bägge sidorna. Finns att få med ett flertal standardanordningar och tillägg enligt kundens önskemål. Trycktätt filterutrymme för optimal spolning. Filtren är placerade så att de tar högst 1 m3 lastutrymme.

KEOX 9000

 • Hibos luftkylda rotationskolvpump SIAV 8702 9000 m³/h, 224 kW
 • Lättanvänt system
 • Tanken dimensionerad enligt kundens önskemål
 • Hydraulisk tippanordning för tömning
 • Tankkonstruktion i RFS
 • Rymliga förvaringsutrymmen för slangar på bägge sidorna
 • Små effektförluster
 • Låga varvtal
 • Minimerade utsläpp
 • Kan skräddarsys enligt kundens behov
 • Fås också som ADR-godkänd
 • Enkel rengöring av filtren
 • Vattensprayfunktion för att förebygga damm vid blåsning
 • Automatisk rengöring under själva arbetet genom ett knapptryck

Filtersystem

 • Vakuumfilter 12 påsar x 2 på sidan av tanken
 • På bägge sidor, tömningsluckor inne i tanken, service/rengöringsluckor på sidan (gör det möjligt att enkelt rengöra filtren utan att ta loss dem)
 • Säkerhetsfilterpaket med 3 filter

Tillval av tilläggsutrustning

 • Radioapparat; funktioner enligt kundens behov
 • Varvtalsreglage
 • Varvtals- och drifttidsmätare för pumparna
 • Varningsljus LED, placering enligt kundens önskemål
 • Sugarm med 6 tums slang
 • RFS-manövercentral
 • Separat elsystem för påbyggnaden
 • Slangkrokar RFS
 • Handmanövrerad isbrytare invid blåstappen
 • Tryckluftsvinda
 • Jordkabelrulle
 • Vibrator
 • Ställningar för spade, järnspett och stege
 • Brandsläckare

LADDA NER PDF-BROSCHYREN: Keox Suurtehoimuri