Sugbilar

Verktyget ska vara effektivt för användningsändamålet. Alla våra sugbilar skräddarsys för kunden och utrustas enligt behov.

Vi tillverkar sug- och spolbilar för avloppsunderhåll på beställning enligt kundens önskemål. Så kan vi garantera att våra fordon på bästa sätt lämpar sig för just det de är avsedda för.

Sugning med sugbil lämpar sig för flytt och avlägsnande av såväl torra som flytande material. Våra sugbi-lar lämpar sig såväl för behoven hos industrin och kraftverk som för byggnader och kommunteknik.

  • KEOX IL 16 RFS

    Sugbil med RFS-tank, kan anpassas enligt kundens behov.

    Läs mer

  • KEOX IL15VL

    Det är inte alltid optimalt att utrusta ett fordon för ett enda användningsändamål. Då kan man välja en lastväxlaranpassad sugtank eller en sug- och spolkombination.

    Läs mer