Sidlastare

En sidlastare som tillägg till lastutrymmet möjliggör kostnadseffektiv avfalls-sortering med ett enda fordon. Tanken monteras mellan avfallspressen och förarhyt-ten.

Avfallslagen föreskriver att bostadsaktiebolag ska sortera sitt avfall. Olika bestämmelser gäller på olika orter angående avfallssorteringen, men alla bostadsbolag ska ansluta sig till den kommunala avfallshan-teringen. En extra tank utöver avfallspressen gör det möjligt att tömma 2–4 avfallstyper vid ett tillfälle, vilken innebär besparingar i utrustning och bränslekostnader. En mellanliggande tank kan också delas in i två kammare.

Egenskaper

 • Lämpar sig för insamling av organiskt avfall, metall, glas och papper
 • För organiskt avfall, returglas, returmetall och returpapper
 • Tömning vid sidan av underredet
 • Tanken monteras mellan baklastaraggregatet och förarhytten
 • Flera enheter kan monteras i följd på samma underrede
 • Euro6 kan monteras och fungerar på gasdrivna underreden utan att de behöver modifieras
 • Kan monteras som växelflak
 • Bredd 950–1750 mm
 • Volym 3–7 m³
 • Lämpliga avfallskärl 60–660 l enligt standarderna EN 840-1 och EN 840-2
 • Den mellanliggande tanken är smidig och enkel att använda
 • Kan utrustas med vågar
 • Pålitlig och helt mekanisk hiss utan rörliga kablar och slangar
 • CAN-styrsystem med display i förarhytten
 • Räknare för avfallskärl
 • CE-godkännande

LADDA NER PDF-BROSCHYREN: Keox VS3-7 English