Ansvarsfull renhållning

Föregångare inom kommunteknik – specialkompetens inom design och tillverkning av underhållsfordon för industri och renhållning.

Keox är specialiserat på tillverkning av underhållsfordon för industri och renhållning. Vi designar, bygger och underhåller vakuumsugar, sug- och spolbilar och avfallsbilar samt tilläggsutrustning och tillbehör till dessa.