Fordon för renhållning och industri

Keox tillverkar mångsidiga och praktiska industrifordon samt avlopps- och avfallshante-ringsfordon enligt kundens önskemål.

Våra hållbara och praktiska produkter är utformade för användning i krävande förhållanden överallt i världen. Alla våra produkter framställs som hantverk i Finland.

 • Kombinationer för avloppsunderhåll

  Vi ser till att dina verktyg är de bästa. Våra kombinationer är i toppklass vad gäller såväl användarvänligheten som köldhärdighet, och de utrustas alltid enligt kundens behov.

  Läs mer

 • Sugbilar

  Verktyget ska vara effektivt för användningsändamålet. Alla våra sugbilar skräddarsys för kunden och utrustas enligt behov.

  Läs mer

 • Sidlastare

  En mellanliggande tank som tillägg till lastutrymmet möjliggör kostnadseffektiv avfalls-sortering med ett enda fordon.

  Läs mer

 • Sopkärlstvättar

  Keox anordningar som är avsedda för tvätt av sopkärl sänker investeringskostnaderna för renhållningsföretag med upp till 50 procent, och effektiverar transporttiden märk-bart.

  Läs mer

 • Avfallssorteringen

  Keox RLH är kostnadseffektiv avfalls-sortering med ett enda fordon.

  Läs mer

 • Torrsug

  Keox framställer mångsidiga och praktiska industrifordon samt avlopps- och avfallshanteringsfordon för nordliga förhållanden. Våra effektiva torrsugar har utformats för att klara av hårda förhållanden överallt i världen.

  Läs mer