Sug- och spolkombinationer för avloppsunderhåll

Vi ser till att dina verktyg är de bästa. Våra kombinationer är i toppklass vad gäller såväl användarvänligheten som köldhärdighet, och de utrustas alltid enligt kundens behov.

Kombinationsfordonen är byggda för de kalla förhållandena i norr och har effektivt köldskydd. Vi levere-rar också utrustning för avloppsunderhåll som tål hård användning. Vi planerar fordonen tillsammans med er och bygger dem åt er. Vi vet att arbetena där våra fordon används inte alltid är de prydligaste eller mest behagliga. Därför försöker vi genom kontinuerlig produktutveckling och utifrån respons göra våra fordon bättre och underlätta våra kunders dagliga arbete i fält.

KEOX 10+4 RFS

 • Hög användarvänlighet
 • Små effektförluster
 • Låga varvtal
 • Minimerade utsläpp
 • Optimal viktfördelning
 • Värme- och ljudisolerat pumprum
 • Driftsäker också vid hård köld
 • Automatiserade funktioner
 • Tankkonstruktion i RFS
 • Mycket kan skräddarsys enligt kundens behov

Tillval av tilläggsutrustning

 • Hydraulisk förvaringsvinda
 • Vändbar förvaringsvinda
 • Genomsugande hydraulisk vinda
 • Radioapparat
 • Sugarm
 • ADR-utrustning
 • Översvämningspump

 

LADDA NER PDF-BROSCHYREN: Keox IVL15/2 RST