Tjänster

Underhålls- och reparationsservice

Vi underhåller och reparerar specialfordon och tilläggsutrustning inom industri och kommunteknik. Ge-nom oss får du också reservdelar till nästan alla märken.

 

Renovering

När ett fordon uppnått maximalt kilometerantal eller dess teknik har föråldrats, lönar det sig att fundera på renovering som ett alternativ till nyanskaffning. Vi hjälper genom att värdera tankens skick, vilket gör det enklare att fatta beslut om fortsatta åtgärder. Vi renoverar alla märken och modeller.

Vår mätutrustning ger oss detaljerad information om tankväggarnas stabilitet och skick. Om tanken är i gott skick gör vi efter mätningen en riktgivande prisuppskattning på iståndsättning av fordonet, utbyte av underredet och modernisering av tekniken, för att underlätta ert beslut.