Sopkärlstvättar

Keox anordningar som är avsedda för tvätt av sopkärl sänker investeringskostnaderna för renhållningsföretag med upp till 50 procent, och effektiverar transporttiden märk-bart.

Tvätten kopplas till avfallspressen så att kärlen både kan tömmas och tvättas med samma fordon på en gång. Keox kärltvättar är ett förmånligt sätt att effektivera tidsåtgången vid avfallstransporter. En sopbil utrustad Keox tvättanordning kan sköta tömning och tvätt vid samma körning och inget ytterligare for-don behövs.

  • KEOXER

    Keoxer kopplas bak på avfallspressen så att kärlen kan tömmas och tvättas med samma fordon på en gång.

    Läs mer

  • KEOXER L

    Keoxer L monteras mellan avfallspressen och förarhytten på sopbilen. Tvätten rengör ett avfallskärl me-dan föraren tömmer nästa. Så kan samma fordon sköta både tömning och tvätt vid samma runda och inget ytterligare fordon behövs.

    Läs mer