Sugtank för asbest

Keox patenterade sugtank för asbest är en nyhet på marknaden. Tanken har en specialtapp för tömning så att tankens innehåll rinner rätt ner i plaststrumpan. Genom att använda asbestsugtanken sparar du rejält med tid på rivningsplatsen och materialet kan tippas dammfritt på avstjälpningsplatsen.

Anordningen har ett HEPA-filter som förhindrar asbestpartiklar från att ta sig in i torrsugen. Framför HEPA-filtret finns 15 påsfilter som minskar belastningen på partikelfiltret.

Tanken har en specialtapp för tömning så att tankens innehåll rinner rätt ner i plaststrumpan.

Keox Asbest

 • I framdelen av tanken finns en förfiltreringskammare med 15 påsfilter.
 • Har en 6″ sugtapp med HEPA-filtreringskammare i nedre kanten.
 • Inuti tanken finns en lucka som öppnas genom egen tyngd och skyddar filterpåsarna från stötar av betongblock.
 • Innan sugarbetet påbörjas ska plaststrumpan rullas över röret och knytas ihop i ändan
 • Vid tömning öppnas luckan och tankens innehåll får rinna ut
 • När tanken tömts knyts strumpan ihop med buntband och avfallet är färdigt inpackat
 • Växelflak
 • Kunden kan välja tankstorlek
 • Material: Järn 5 mm.
 • Tömningslucka: Hydraulisk, öppnar hela baksidan, tömningsrör 800mm med lucka

Tillbehör

 • Insugningsfilter, 14 korgar med tyngdkraftsstyrd lucka framtill på tanken
 • Asbestfilter i en separat kammare på sidan av tanken
 • Backventil för rengöring av filtren
 • Hydrauliska snabbkopplingar
 • Vibrator

LADDA NER PDF-BROSCHYREN: Keox Asbest SWE