Keox 7500

Keox 7500 är ett kombinationsfordon i full storlek, som också lämpar sig för de vanligaste torrsugnings-arbetena. För sugning och blåsning av flytande och torra ämnen. Maximal kapacitet, nyttolast, hanter-barhet och lägre bränsleförbrukning.

Keox 7500

 • Tanken dimensionerad enligt kundens önskemål
 • Hydraulisk tippanordning för tömning
 • Tankkonstruktion i RFS
 • Rymliga förvaringsutrymmen för slangar på bägge sidorna
 • Små effektförluster
 • Låga varvtal
 • Minimerade utsläpp
 • Kan skräddarsys enligt kundens behov
 • Fås också som ADR-godkänd
 • Enkel rengöring av filtren
 • Radioapparat

Tillval av tilläggsutrustning

 • Arbetslampor placerade enligt önskemål
 • Kabelvinda med lampa
 • Jordkabelrulle
 • Tryckluftsvinda
 • Varningsljus i bakre delen av tanken
 • Slanghyllor på bägge sidorna
 • Förvaringsvinda för 6 tums slangar baktill på tanken
 • Hydraulisk tank färdigt monterad på underredet
 • Hydraulsystemets APU-pump Hydro Leduc Xpi50

LADDA NER PDF-BROSCHYREN: Keox 7500