Mikroaggregat

Mikroaggregaten har suganordningar och extra utrustning som krävs – i litet format. Därför är de idealiska för servicearbeten på innergårdar och ovanpå betongplattor där stora fordon inte lämpar sig.

Det lilla formatet innebär emellertid att underredet kanske inte ger tillräckligt effekt åt pumparna. Där-för levererar vi våra mikrokombinationer med separat dieselmotor. Tack vare att de har en egen motor kan de vid behov också monteras på släpvagn.

KEOX IVL MICRO

 • Material: RST
 • Utrustad med vattenanordningar för spolning och rensning av avlopp.
 • Kundens önskemål beaktas för tankens dimensioner för vatten respektive slam
 • Med hjälp av en överföringspump kan också större mängder sugas upp
 • Lämpad för små utrymmen
 • Smidig i centrummiljöer
 • Effektiv i fråga om driftkostnaderna
 • Varmvatten för upptining och rengöring av rör
 • Hydraulisk förvaringsvinda

Tillval av tilläggsutrustning

 • Genomsugande hydraulisk vinda
 • Dieseldriven brännare för uppvärmning av vatten, 110 kW, 30 l
 • Radioapparat för styrning som tillval

LADDA NER PDF-BROSCHYREN: IVL Micro English