"Underhållet av utrustningen får inte bli en felande länk"

Ari Sihvonen grundade Sihvari Oy år 2002. Utöver företagaren själv fanns en enda anställd. I dag syssel-sätter Sihvari nästan 90 personer. Företagets huvudsakliga verksamhetsställe ligger i Jyväskylä och det har filialer i Vanda, Kuopio, Kouvola och Villmanstrand. Företaget är tillväxtorienterat och öppnar sin nästa filial i Varkaus i april nästa år. Företagets omsättning uppgick till cirka 14 miljoner euro i fjol.

Sihvaris 45 sopbilar och förare arbetar i två skift, från sex på morgonen till tio på kvällen.

Renhållningsservicen produceras i dagsläget individuellt och kundorienterat. Allt ska fungera smidigt i alla situationer, sammanfattar Sihvaris VD Ari Sihvonen.

Kundkretsen är typisk för företag i branschen: privatkunder, handeln, industrin, kommuner och kom-munsammanslagningar. Lagen föreskriver tydligt verksamhetssätten för branschen. Kunderna har allt oftare specialkrav – exempelvis krävde Jyväskylä nyss att samarbetspartnernas renhållningsfordon ska drivas med biogas. Fordonen är redan beställda och ska vara i drift från och med nästa april.

Borta är de tider då allt avfall fraktades till soptippen. I dag är det återvinning som gäller – nu är utma-ningen snarast hur renhållningsservicen ska göras kostnadseffektivt och med beaktande av miljön.

Helheten måste vara logistiskt rationell. Räcker det med en bil eller behövs två, kanske till och med tre – och en lyftkran? Verksamhetsfältet förutsätter betydande insatser: ett renhållningsfordon med alla till-behör kan lätt landa på 250 000 euro. Det står klart att fordonen måste hållas i gång och drivas effektivt hela tiden; reservutrustningen är sparsam. För att detta ska bli möjligt behövs en pålitligt servicepartner i kedjan.

För Ari Sihvonen och Sihvari har Keox varit en sådan pålitlig samarbetspartner ända sedan starten.

Vi använder Keox service väldigt mycket. De har mycket erfarenhet och know-how. Enligt vårt eget kundlöfte står vi till tjänst från morgon till kväll och vårt mål är att vara den bästa aktören inom renhåll-ningen i Finland ur såväl kundernas, de anställdas som samhällets synvinkel. För att detta ska ske måste hela kedjan löpa smidigt från början till slut. Underhållsservicen är en vital länk i den här kedjan.