"Innovativiteten uppstår ur det gedigna kunnandet"

Joen Loka är en krävande kund som uppskattar teknisk kompetens och toppkvalitet i arbetet.

Joen Loka är redan ett begrepp inom renhållningsbranschen – ett personligt varumärke som byggts upp och värnats sedan 1964. Privatkunder, kommuner och industrianläggningar i östra Finland sysselsätter företaget. Företaget finns i Joensuu, med filialer i Kuopio, Outokumpu och Libelits.

Familjeföretagets VD Heikki Päivänurmi är med fog stolt när han presenterar företagets utrustning. Av sammanlagt 49 fordon är 20 stycken lastbilsenheter. Den senaste investeringen är en vakuumsug; en hybrid som lämpar sig för uppsugning av såväl vått som torrt material. Med samma hybrid kan också högtryckstvätt utföras med uppvärmt vatten. Keox har byggt hybriden åt Joen Loka.

Enheten byggdes på underredet till ett gammalt fordon. Fordonet var brandskadat och sanerades grund-ligt. Keox proffs uppvisade än en gång sin innovativitet när de byggde hybriden. Joen Loka är en krä-vande kund som uppskattar teknisk kompetens och toppkvalitet i arbetet. I samarbetet med Keox sitter hörnstenarna där de ska, säger Päivänurmi.

Joen Loka och Keox har samarbetat i många år. Enligt Päivänurmi skaffar Joen Loka sin utrustning i syfte att göra så långsiktiga investeringar som möjligt. Man prutar inte på servicen och skötseln av utrustning-en. Enheterna moderniseras enligt behov. Produktutvecklingen och idén om kontinuerliga förbättringar ingår i det vardagliga arbetet. Även helt nya insikter uppstår.

Tillsammans med Keox tog vi också fram ett lite mer speciellt verktyg för att kunna göra brunnstöm-ningar i svår terräng där lastbilar inte kan ta sig fram. Det handlar om en dragbil för slangvindan, vilken kan transporteras med snöskoter eller fyrhjuling ute i terrängen. Vindan kan dras rätt in i skogen om det behövs, upp till hundra meter från fordonet.

Joen Loka sysselsätter 20 proffs i branschen. Företagets omsättning är cirka 4 miljoner euro. Joensuu stad premierade företaget år 2016 för kvalitet, dristighet och fördomsfritt företagande. Samma år tillde-lades företaget även det regionala företagarpriset.