Keox är en flexibel partner i produktutveckling

"Keox är ett innovativt och proaktivt företag som är förtroget med branschen och dess utvecklingsbe-hov" – Thomas Thuresson, Geesinknorba General Manager Nordic Region

Euro-miljöklasserna för lastbilar stramades åt hösten 2014. Åtgärder för att minska partikel-, kväveoxid- och kolväteutsläppen påverkade konstruktionen av fordonens avgasrör. För renhållningsfordonens del innebar förändringen att man inte på samma sätt som tidigare kunde montera sidlastare som tilläggsut-rustning.

En sidlastare är ett väsentligt tillbehör på ett fordon som används för att transportera flera typer av av-fall samtidigt. Kostnadseffektiviteten och utrustningens smidighet är centrala för renhållningen – dyra ombyggnadsarbeten för avgasrören är inte ett alternativ.

Frågan orsakade huvudbry också för Geesinknorba. Det är ett av Europas största företag inom renhåll-ning. Enligt chefen för Geesinknorbas nordiska enhet, Thomas Thuresson, sökte företaget aktivt efter en partner och produktutvecklare som effektivt kunde sätta sig in i frågan.

Vi insåg snabbt att Keox är ett innovativt och proaktivt företag som kan branschen och dess utvecklings-behov. Vårt samarbete inleddes 2014. I dagsläget har Keox levererat ett tiotal sidlastare, berättar Thuresson.

Geesinknorbas huvudkontor ligger i Holland. Alla renhållningsenheter som säljs i Norden monteras i Sve-rige. Hela koncernens omsättning är cirka 120 miljoner euro och företaget har 450 anställda. Enligt Thomas Thuresson sker en kraftig tillväxt inom branschen. Nya innovationer på tekniska lösningar efter-söks hela tiden. I Keox har den europeiska renhållningsjätten funnit en flexibel samarbetspartner för produktutvecklingen.

De centrala värdena för vårt företag är pålitlighet, effektivitet och innovationer. Det är faktiskt just de här värdena som motiverar vårt samarbete med Keox. Vi vill vara föregångare på innovationer i bran-schen och erbjuda våra kunder användarvänliga och effektiva produkter och tjänster.

Thuresson bedömer att efterfrågan på sidlastarna kommer att öka. Samtidigt pågår också annan pro-duktutveckling i Geesinknorba och Keox.