Keox er en fleksibel samarbeidspartner i produktutviklingen

"Keox er en innovativ og proaktiv bedrift, som kjenner bransjen og dens utviklingsområder" -Thomas Thuresson, GeesinKnorba General manager Nordic Region

Euro-utslippsgrensene for lastebiler ble strengere høsten 2014. Reduksjonen av utslippet av partikler, nitrogenoksid og hydrokarbon virket inn på eksosanleggene på bilene. For avfallshåndteringsbilene betydde forandringen at man ikke kunne montere sidelastere som ekstrautstyr på dem på samme måte som før.

Sidelasteren er et viktig ekstrautstyr på biler som transporterer flere avfallstyper samtidig. Kostnadseffektiviteten i avfallshåndteringen samt kjøretøyenes smidighet kommer i fokus –  dyre forandringer på eksosanleggene er ikke et alternativ.

Spørsmålet skapte også hodebry i Geesinknorba. Det er ett av de største selskapene i Europa som tilbyr løsninger innen avfallshåndtering. Ifølge lederen for den nordiske enheten i Geesinknorba, Thomas Thuresson, leter selskapet aktivt etter en samarbeidspartner og produktutvikler som kan satse aktivt på denne saken.

Vi skjønte raskt at Keox er en innovativ og proaktiv bedrift, som kjenner bransjen og dens utviklingsområder. Samarbeidet startet i 2014. Hittil har Keox levert oss et titalls sidelastere, forteller Thuresson.

Geesinknorbas hovedbase ligger i Holland. Alle avfallshåndteringsenhetene som selges i Norden monteres i Sverige. Hele konsernets omsetning er på 120 millioner euro, og selskapet har 450 ansatte. Ifølge Thomas Thuresson er bransjen i sterk vekst. Man leter hele tiden etter nye innovasjoner for de tekniske løsningene. I Keox har den europeiske avfallskjempen funnet en fleksibel samarbeidspartner i produktutviklingen.

De viktigste verdiene i selskapet vårt er pålitelighet, effektivitet og innovasjoner. Egentlig er det akkurat de samme verdiene som er grunnlaget for samarbeidet med Keox. Vi ønsker å være en innovasjonsleder i bransjen, som produserer brukervennlige og effektive produkter og tjenester til kundene.

Thuresson tror at forespørselen på sidelastere vil øke. Samtidig har Geesinknorba og Keox også andre produktutviklinger på gang.