Tjenester

  • Modernisering

    Når kilometerantallet til underlaget er fullt eller teknikken er foreldet, lønner det seg å vurdere modernisering som et alternativ til anskaffelse av nytt kjøretøy.

    Les mer

  • Vedlikeholds- og reparasjonstjenester

    Vi reparerer og utfører service på spesialkjøretøy og ekstrautstyr i industrien og kommunalteknikken. Gjennom oss får du også reservedeler til nesten alle merker.

    Les mer