Modernisering

Når kilometerantallet til underlaget er fullt eller teknikken er foreldet, lønner det seg å vurdere modernisering som et alternativ til anskaffelse av nytt kjøretøy. Vi hjelper deg med vurderingen av beholderens stand, slik at det er lettere å ta avgjørelsen om videre tiltak. Vi moderniserer alle merker og modeller.

Ved hjelp av måleinstrumentene våre får vi nøyaktige opplysninger om tykkelsen på veggene og standen hos brukte beholdere. Dersom beholderen er i god stand, regner vi ut en retningsgivende prisvurdering på oppgraderingen av den gamle bilen, som skifting av underlaget og modernisering av teknikken, og dette kan brukes som en hjelp til å ta avgjørelsen.

Frostbeskyttelse av kjøretøy

Kjøretøy som er importert fra utlandet er som oftest ikke planlagt for de nordlige forholdene. Vi tar oss av kjøretøyenes frostbeskyttelse, som f.eks. isolering, bygging av skap samt installering av varmere av vannledninger og ventiler. Be om tilbud på beskyttelse allerede når du leter etter kjøretøy i utlandet, eller til et eldre kjøretøy.