Torrsug

Keox framställer mångsidiga och praktiska industrifordon samt avlopps- och avfallshanteringsfordon för nordliga förhållanden. Våra effektiva torrsugar har utformats för att klara av hårda förhållanden överallt i världen.

 • Keox 7500

  Keox Hybrid är ett kombinationsfordon i full storlek. Det fungerar också för de vanligaste torrsugnings-arbetena. För sugning och blåsning av flytande och torra ämnen. Maximal kapacitet, nyttolast, hanter-barhet och lägre bränsleåtgång.

  Läs mer

 • Keox 9000 14 RFS

  För torr- och våtsugning och blåsning av torra, korniga material. Keox 9000 är avsedd för industriell an-vändning och kan suga och hantera stora mängder, finmalda ämnen, slam och vätskor.

  Läs mer

 • Keox Asbest 13

  Keox patenterade sugtank för asbest är en nyhet på marknaden. Tanken har en specialtapp för tömning så att tankens innehåll rinner rätt ner i plaststrumpan. Genom att använda asbestsugtanken sparar du rejält med tid på rivningsplatsen och materialet kan tippas dammfritt på avstjälpningsplatsen.

  Läs mer