KEOX IL 16 RFS

Keox tillverkar sugbilar för avloppsunderhåll på beställning och enligt kundens önskemål. Så kan vi ga-rantera att våra fordon på bästa sätt lämpar sig för just det de är avsedda för. Sugning med sugbil läm-par sig för flytt och avlägsnande av flytande material. Våra sugbilar lämpar sig såväl för behoven hos industrin och kraftverk som för byggnader och kommunteknik.

 • Prima användarvänlighet
 • Små effektförluster
 • Låga varvtal
 • Minimerade utsläpp
 • Tankvolym enligt kundens behov
 • Optimal viktfördelning
 • Driftsäker också vid hård köld
 • Automatiserade funktioner
 • Tankkonstruktion i RFS
 • Mycket kan skräddarsys enligt kundens behov

Tillval av tilläggsutrustning

 • Hydraulisk förvaringsvinda
 • Vändbar förvaringsvinda
 • Genomsugande hydraulisk vinda
 • Radioapparat
 • Sugarm
 • ADR-utrustning
 • Översvämningspump
 • Värme- och ljudisolerat pumprum
 • Hela ändan kan öppnas
 • Ventilvärmare

LADDA NER PDF-BROSCHYREN: Keox IL16RFS